Menorca participa en un projecte pioner de millora de la gestió dels ruscs d’abelles

23/11/2019

L’objectiu es optimizar la producció de la mel a partir de la obtenció d’informació mitjançant sistemes de big data. Hi participaran quatre apicultors i s’instal·laran sensors a 8 apiaris.

La producció de mel s’ha vist reduïda en les darreres dècades per l’alta mortalitat de les abelles a conseqüència de les pressions medioambientals, els paràsits i les malalties que han elevat les tasses de mortalitat fins a un 30% . La notícia no és nova i aquesta mortalitat de les abelles, s’ha convertit no només en un problema pels ecosistmes sinó també pels humans perquè un 30% dels cultius que ens alimenten, necessiten la intervenció d’un polinitzador per a poder prosperar. 
 
Menorca no n’està exempta d’aquesta amenaça amb el problema afegit que la insularitat, no permet als apicultors efectuar transhumàncies cap a diferents zones de producció. Avui dissabte s’ha presentat a Mongofra un projecte pioner d’apicultura de precisió impulsat pel Consell Insular de Menorca a través del Departament d’Economia i Territori, que pretén millorar l’eficàcia de la gestió dels ruscs d’abelles a partir de l’activació de noves tecnologíes, que permetin dotar d’informació a l’apicultor per tal que l’ajudin a prendre millors decisions en el moment adequat.

L’empresa francesa Mellisphera, amb col·laboració amb l’Associació d’Apicultors de Menorca (AAM), equiparà amb sensors unes 150 casetes dins 8 apiaris diferents, que els permetrà obtenir informació automàtica en temps real per poder fer un seguiment. “S’han sel·leccionat quatre apicultors menorquins de llevant i de ponent de l’illa per poder veure quines varacions de comportament podem trobar a cada sector” ha explicat Llorenç Pons, fundador i gerent de l’empresa. 

El projecte pilot està conduït en tres fases que s’inicia ara durant l’any 2020 amb l’objectiu d’extrendre’l al 2021 a d’altres apicultors per llavors al 2022 poder fer-lo arribar a la resta de Balears. La informació que es pugui extreure, contribuirà a demostrar que aquesta solució tecnològica serveix per millorar el rendiment de les explotacions apícoles, ja sigui per un augment dels guanys o per una reducció de les despeses.  

Per la seva part, el Conseller Miquel Company i la Directora Insular, Pilar Pons han explicat que la voluntat de finançar aquest projecte, que suposa una inversió de 12.000 euros, pretén ajudar als apicultors menorquins com a sector amb un gran potencial de valorització del seu producte. “Menorca és un lloc molt especial per a la pràctica de l’apicultura on el clima, la insularitat i les especies vegetals fan que a la nostra illa es produeixi una mel diferent a d’altres parts del món. Recolzar l’experimentació que hi ha al darrera d’aquesta innovació que ens ofereix l’empresa Mellisphera suposa per a nosaltres poder contribuir a fer un pont entre tecnologia, innovació, economia i ecologia” ha explicat el Conseller. 
 
Apicultors que participen al projecte pilot
Antoni Anglada
Bernat Cardona
Victor Borràs
Ibai Martínez